Културна ценност на РИМ – Габрово за м. октомври е кахлена печка от дома на братя Хаджистойчеви

Културна ценност на м. октомври е кахлена печка от дома на братя Хаджистойчеви. Представлява четирисъставна конструкция, чиято основа е квадратна, над нея, чрез отстъп, лежи куб; следва, също по-тясно, високо паралелепиповидно тяло и накрая завършва с висок капак. На основата има лята метална вратичка за почистване, а над нея по-голяма за зареждане. Утилитарната функция на печката се съчетава с ярката ѝ декоративна роля, което се дължи на облицовката от глазирани кахлени плочки. Същите за иззидани помежду си, но и завързани с тел за вътрешните огнеупорни тухли, които покриват стените и пода на печката. Големите квадратни кахлени плочки в жълтокафяв цвят са орнаментирани с 8 странични и едно централно поле, изпълнени с растителен орнамент. Правоъгълните фланкиращи плочки от високото тяло представят високо двустранно цвете. Отстъпите са реализирани чрез малки правоъгълни плочки с акантов орнамент. Тристъпалният капак е в псевдокласически стил и украса от кима, аканти и антефикси. На гърба на високото тяло има отвор за димоотвода /кюнеца/, който се закрива с кръгла кахлена розетка.

Печката е производство на керамична фабрика „Изида“ от първото десетилетие на ХХ в. Закупена е от братя Цанко и Стефан Хаджистойчеви за построената в периода 1902-1904 г. тяхна жилищно-търговска сграда на ул. „Николаевска“ в Габрово. Заедно с други подобни на нея печки е преживяла превратностите на времето, дълго време е красяла сградата като седалище на банковия клон на БНБ в града и днес добавя още един цветен щрих към неповторимия облик на недвижимата културна ценност от национално значение, дело на арх. Никола Лазаров и седалище на Регионалния исторически музей.