160 години Габрово град
1983 година

1. Нено Недялков, председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет на селищна система Габрово (29 декември 1983 – октомври 1988)

Neno Nedialkov, Chairman of the Executive Committee of the City People’s Council in the Gabrovo town`s system (December 29th, 1983 – October 1988)

Нено Недялков, Председатель Исполнительного комитета Общинского Народного совета в селищной системе Габрово (29 декабря 1983 – октябрь 1988)

 

2. Паметникът на Чарли Чаплин пред Дома на хумора и сатирата, скулптор Георги Чапкънов, открит на 28 май

Monument of Charlie Chaplin in front of the House of Humour and Satire, sculptor Georgi Chapkanov, opened in May 28th

Памятник Чарли Чаплина у Дома юмора и сатиры, скульптор Георги Чапкънов, открыт 28 мая

 

3. Борис Димовски и Радой Ралин в ДХС

Boris Dimovski and Radoy Ralin in House of Humour and Satire

Борис Димовски и Ралой Ралин в Доме юмора и сатиры