Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО

Пълният текст на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител Директона на Регионален исторически музей – Габрово, можете да изтеглите от Вътрешни правила за обществени поръчки (PDF формат).

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка и инсталиране на техника и специализиран софтуер за изграждане на два дигитални центъра за документиране на обекти, дигитализация и последваща обработка и обогатяване на копията с допълнително съдържание, обучение на служителите за работа с доставените техника и софтуер.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 001:

Файл/Връзка Описание Размер на файла Създаден
Predvaritelno_ob_end.zip Предварително обявление 12 KB 26.06.‎2015 ‎г., ‏‎15:22:31
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=674570 Връзка в АОП 0 KB 26.06.2015 г.

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на компютърно оборудване, сканираща техника, специализан софтуер и обучение на служителите, за нуждите на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 002

Получаване на документация – до 27.10.2015 г., 16:00 ч.

Подаване на оферти – до 27.10.2015 г., 16:00 ч.

Цена на документацията – 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в Счетоводството на Регионален исторически музей – Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Файл/Връзка Описание Размер на файла Създаден
Dokumentacia.zip Документация по открита процедура 6.79 MB 29.06.2015 ‎г., ‏‎17:56:28
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=689679 Връзка в АОП 0 KB 29.09.2015 г.
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=689682 Връзка в АОП 0 KB 29.09.2015 г.
Reshenie_prekratyavane.zip Решение за прекратяване 972 КB 26.10.‎2015 ‎г., ‏‎17:35:04
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=694138 Връзка в АОП 0 KB 26.10.‎2015 ‎г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Организиране на събития и логистика за приобщаване на ромското население към националната култура и интеграцията му в местната общност“.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 003

Подаване на оферти – до 21.10.2015 г., 16:00 ч.

Файл/Връзка Описание Размер на файла Създаден
Dokumentaciq_Logistika.zip Публична покана 5 МB 09.10.‎2015 ‎г., 20:25:31
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9046636 Връзка в АОП 0 KB 09.10.‎2015 ‎г.
Protokol.pdf Протокол от разглеждане на оферти 1.92 МB 23.10.2015 г., 15:36:07

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на компютърно оборудване, сканираща техника, специализан софтуер и обучение на служителите, за нуждите на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 004

Получаване на документация – до 02.12.2015 г., 16:00 ч.

Подаване на оферти – до 02.12.2015 г., 16:00 ч.

Цена на документацията – 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в Счетоводството на Регионален исторически музей – Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Файл/Връзка Описание Размер на файла Създаден
Dokumentacia.zip Документация по открита процедура 6.63 MB 06.11.2015 ‎г., ‏‎15:21:48
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=696279 Връзка в АОП 0 KB 06.11.2015 ‎г.
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=696280 Връзка в АОП 0 KB 06.11.2015 ‎г.
Protokol_1_oferti Протокол №1 1.86 МB 18.12.2015 г., 15:54:37
Cenovi_oferti.pdf Съобщение за отваряне на ценови предложения 818 КB 18.12.2015 г., 15:53:47
Protokol_2_oferti Протокол №2 2.33 МB 29.12.2015 г., 14:39:09
Reshenie_3.pdf Решение за избор на изпълнител 1.14 МВ 30.12.2015 г., 11:54:05
Dogovor_4.pdf Договор №4 2.76 МВ 26.01.2016 г., 16:23:20
inf_garancii.doc Освобождаване на гаранции 28 КВ 27.01.2016 г., 16:18:01
plashtane-40.xls Окончателно плащане 21 КB 22.04.2016 г., 10:06:02
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=734109 Информация за изпълнението на договор 0 KB 20.11.2015 ‎г.
inf_garancii_2.doc Освобождаване на гаранции 2 28.5 КВ 20.05.2016 г., 11:07:28

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Организиране на събития и логистика за приобщаване на ромското население към националната култура и интеграцията му в местната общност“.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 005

Подаване на оферти – до 21.10.2015 г., 16:00 ч.

Файл/Връзка Описание Размер на файла Създаден
Dokumentaca.zip Публична покана 4.15 МB 13.11.‎2015 ‎г., 09:50:02
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047612 Връзка в АОП 0 KB 13.11.‎2015 ‎г.
Protokol_oferti Протокол от разглеждане на оферти 1.88 МB 27.11.2015 г., 15:06:26
protokol2_oferti Протокол от разглеждане на оферти 1.23 МB 07.12.2015 г., 12:05:38
Dogovor_No3 Договор №3 1.89 МB 08.01.2016 г., 17:37:22
plashtane-3.xls Авансово плащане 21 КB 15.01.2016 г., 10:04:15
plashtane-31.xls Окончателно плащане 21 КB 31.01.2016 г., 10:05:22