ЗА НАС

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО

welcome1

Една от най-старите културни институции в Габрово е Регионален исторически музей, пряк приемник на създаденият на 11/24 май 1883 г. музей при Априловската гимназия по идея на директора на училището и бъдещ министър на народното просвещение Райчо Каролев.

Интересът към събирането и опазването на габровската история придобива нови измерения с основаното от видния габровски историограф д-р Петър Цончев на 19 юли 1920 г. Историографическо дружество – Габрово. Приема се устав, според който основната цел на дружеството е „… да събере и запази разпръснатите материали, необходими за написване на една по-пълна история на Габрово…”. През месец октомври 1920 г. са организирани и първите археологически разкопки в м. „Градище” под ръководството на поканения от д-р Петър Цончев и Еким Андрейчин археолог Макс Нойберт. От 1923 г. датира и първото експониране на събраните от дружеството материали в една от стаите на Априловската гимназия. На 31 март 1926 г. на годишно събрание на Историографическо дружество – Габрово е констатирано от членовете на настоятелството, че документите и вещите на музейната сбирка са се увеличили до степен, когато последната може да се нарече музей.

Дружественият музей прераства в Градски народен музей с уредник Ганка Рибарева от 10 октомври 1949 г. и става държавен. За първи път той се сдобива и със собствена сграда, предоставена му от общината. В нея е представена първата постоянна експозиция с материали от периода на Възраждането и етнографията на Габровския край. Консултант е проф. Христо Вакарелски. На 1 октомври 1960 г. е обявен за окръжен музей и са разкрити нови отдели „Археология”, „Нова история” /Работническо и револиционно движение/, „Най–нова история” /Социалистическо строителство/, “Етнография”. На основата на Окръжен исторически музей – Габрово е структурирана през 1978 г. Дирекция „Културно историческо наследство”, която административно обединява и ръководи музея, художествената галерия, музеите и музейните сбирки в окръга. През 1988 г. на територията на Габровски окръг има 6 музея, 1 художествена галерия, 6 къщи музеи, 20 музейни сбирки. Окръжен исторически музей подпомага създаването на още няколко музеи в областта, които с течение на времето стават самостоятелни. На базата на фондовото му богатство и с методическата му помощ възникват Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово, Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“, Национален музей на образованието, Архитектурно-исторически резерват “Боженци”. От 2006 г. Исторически музей – Габрово е обявен за регионален.

Богатите колекции на музея включват експонати от епохата на палеолита, от късноантичната цивилизация по тези земи (IV – VI в.), от Първата и Втората българска държава, от турското владичество, от Възраждането и от индустриалния подем на града до наши дни. Регионален исторически музей – Габрово притежава в своите фондове богатство от близо 90 000 фондови единици. Музеят извършва своята дейност по отношение на опазването и експонирането на движими културни ценности, материалното и нематериалното културно наследство, проучването на историята и природата на Габровския край.

В момента РИМ – Габрово се помещава в бившата сграда на Българската народна банка. Масивната, многоетажна барокова къща е построена през 1904 г. от арх. Никола Лазаров, поръчана от сем. Хаджистойчеви, видни габровски индустриалци – основатели на втората вълненотекстилна фабрика в града.