160 години Габрово град
1979 година

1. Недко Недков, председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет на селищна система Габрово (26 септември 1979 – 29 декември 1983) Nedko Nedkov,...

160 години Габрово град
1978 година

1. Международна студентска бригада от градовете Могильов и Митвайда на строежа на ВМЕИ – Габрово An international student brigade from the cities of Mogilev...

160 години Габрово град
1977 година

1. Изграждане на жилищен комплекс „Трендафил” Construction of “Trendafil” housing estate Стройка жилого комплекса „Трендафил”   2. Поставяне на паметника на руския войн (първи...

80 години от присъединяването на Южна Добруджа към Царство България

На 21 септември (събота) 1940 г. в Габрово, в селищата от Габровска околия и в цялата страна на видни места е разлепен манифестът на...

160 години Габрово град
1976 година

1. Генчо Попов, председател на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет (23 юни 1976 – 26 септември 1979) Gencho Popov, Chairman of the Executive...

160 години Габрово град
1975 година

1. „Червеният телефон” в новооткрития Дом на хумора и сатирата в Габрово, арх. Карл Кандулков The “Red telephone hotline” in the newly opened House...

160 години Габрово град
1974 година

1. Откриване на новата Пощенска палата Opening of the new Post Office Открытие новой Почтовой палаты   2. Открит Художествен комплекс в Габрово (дн....

160 години Габрово град
1973 година

1. Символичен ключ и паметен медал на Габрово, връчвани на почетните граждани от 1973 до 1999 г., авторски колектив с ръководител Цанко Цанков A...

Доброволци от Габрово участници в Ученическия легион (1885 г.)

Преди 135 години, на 15 септември 1885 г. чета от ученици-доброволци потегля от Габрово за Пловдив, за да се включи в защита на Съединението....

160 години Габрово град
1972 година

1. Открита Първа градска поликлиника First City polyclinic was opened Открыта Первая городская поликлиника   2. Завършена сградата на Окръжния народен съвет, (дн. Община...