160 години Габрово град
1975 година

1. „Червеният телефон” в новооткрития Дом на хумора и сатирата в Габрово, арх. Карл Кандулков The “Red telephone hotline” in the newly opened House...

160 години Габрово град
1974 година

1. Откриване на новата Пощенска палата Opening of the new Post Office Открытие новой Почтовой палаты   2. Открит Художествен комплекс в Габрово (дн....

160 години Габрово град
1973 година

1. Символичен ключ и паметен медал на Габрово, връчвани на почетните граждани от 1973 до 1999 г., авторски колектив с ръководител Цанко Цанков A...

Доброволци от Габрово участници в Ученическия легион (1885 г.)

Преди 135 години, на 15 септември 1885 г. чета от ученици-доброволци потегля от Габрово за Пловдив, за да се включи в защита на Съединението....

160 години Габрово град
1972 година

1. Открита Първа градска поликлиника First City polyclinic was opened Открыта Первая городская поликлиника   2. Завършена сградата на Окръжния народен съвет, (дн. Община...

Продължава фотоконкурсът за любители „Габрово през Вашия поглед“

Продължава фотоконкурсът за любители „Габрово през Вашия поглед“, който РИМ – Габрово обяви по случай 160-годишния юбилей на града. На музейната поща museum_gabrovo@abv.bg очакваме...

160 години Габрово град
1971 година

1. Открит ЖК „Голо бърдо“ “Golo bardo” residential district was opened Открыт жилой комплекс „Голо бырдо”   2. Карнавалът в Габрово The Carnival in...

160 години Габрово град
1970 година

1. Откриване паметника на Ран Босилек, скулптор Владимир Гиневски, 26 април Opening the monument of Ran Bosilek, sculptor Vladimir Ginevski, April 26th Открытие памятника...

160 години Габрово град
1969 година

1. Създаден Габровският камерен оркестър от Христо Питев Gabrovo Chamber Orchestra, established by Hristo Pitev Создан Габровский камерный оркестр Христо Питевым   2. Улица...

160 години Габрово град
1968 година

1. Открит паркът за отдих „Баждар” “Bazdar” Recreation Park was opened Открыт парк отдыха „Баждар”   2. Открита новата Градска баня New Public baths...