160 години Габрово град
1984 година

Народна астрономическа обсерватория с планетариум, открита на 21 май

People’s Astronomical Observatory with planetarium, opened in May 21st

Народная астрономическая обсерватория – планетарий, открыта 21 мая