На 18 юли РИМ – Габрово се включи в отбелязването на 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски

Регионален исторически музей – Габрово се включи в отбелязването на 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски. Тържествената церемония, на която присъстваха официални лица и много габровци, се състоя пред морената на Левски до Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“.

Празнично слово от името на музея произнесе Иван Христов, уредник в РИМ – Габрово:

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 6/18 юли 1837 г., в Карлово се ражда големият българин Васил Иванов Кунчев.

Почти всички историци и изследователи споделят мнението, че да се говори и пише за него е една изключително трудна задача. Имайки предвид трудовете, които са му посветени, едва ли ще можем да кажем нещо ново и непознато, а и това не е необходимо.

Времето е токова, че ние трябва с всички усилия да напомняме, да акцентираме, да осмисляме личните качества, морала и отдадеността на Апостола – за каузата наречена Свобода.

Несъмнено родолюбието, чистотата, скромността, както и демократизмът на Левски са възпитани в семейството, там където израства. По думите на проф. Иван Стоянов „съдбата решава, както само тя може да направи това – домът и семейството на Гина и Иван Кунчеви да дарят българския род с младенеца, предопределен за български Апостол!“

Въпреки краткия си живот, Левски оставя незаличима следа в българската история. Неслучайно, всеки oт нас го възприема като най-великия българин.

Той успява да увлече своите съвременници с любовта си към народа и безкористната си преданост към каузата на революцията.

Идеалите му се възприемат положително и днес. Защото идеята за свободата е непреходна и чиста. Тя е върхът в идеалистическите стремежи на човека.

Кратък по години е житейският път на Апостола, но изключителните му лични качества и неосъществените му мечти правят величието му непреходно.

С идейните си виждания Васил Иванов Кунчев се издига като една от най-значимите фигури в българската история.

Негова е заслугата за усвояването и прилагането в българската политическа програма на най-напредничавите и нравствени идеи на епохата, в която живее. Демократската република и народовластието, равенството на хората пред закона – без разлика на народност и вяра, преклонението пред духа и века на просвещението, отстояването на правата на гражданите, но и подчинението на висшегласието, са принципите, отстоявани от Апостола.

Ако вникнем в личните и нравствени качества на Левски ще видим, че той е безпределно лоялен към българския народ. Същевременно – с делото, идеите и подвига си, той се нарежда до имената на най-големите борци и радетели на национална свобода в Европа от XIX век.

Днес, в този момент, нека да сведем глави пред личността и изключителното дело на Апостола на българската свобода!