РИМ – Габрово взе участие в XVIII-тия традиционен национален семинар на „Софтлиб“

Регионален исторически музей – Габрово взе участие в XVIII-я традиционен национален годишен семинар на фирма „Софтлиб“, който се проведе в периода 03-05 октомври 2016 г. в град Бургас.

Георги Димитров, администратор на информационни системи в РИМ – Габрово, представи презентация на тема „Практическо приложение на специализирана техника и софтуер по проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“. Участниците в семинара се запознаха с възможностите на специализираната техника в изградения Център за дигитализация на културното наследство и системата e-Lib за въвеждане на библиографско описание и представяне на дигитализирани културни ценности в интернет.

Проектът на РИМ – Габрово е реализиран по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ с финансовата помощ на Европейското икономическо пространство.