Културна ценност на месеца – октомври 2016 г.

Експонати на м. октомври в РИМ – Габрово са закопчалки за книги и писало от средновековния манастир при с. Батошево. Открити са в периода 1969 – 1972 г. при археологическите проучвания на Исторически музей – Габрово, под ръководството на Кина Койчева, на обекта в м. „Градът“. Същият е интерпретиран от нея като манастир, което се посреща нееднозначно в научните среди, но със сигурност има връзка с българската средновековна манастирска култура.

Закопчалките за книги са изработени от бронз. Едната е ажурна скоба за закопчаване от типа пластина за окачване на куката. Била е прикрепена към кориците на средновековна книга, на предния ръб на левия капак на книжното тяло. Другата представлява плоско клиновидно тяло с профилиран ябълковиден накрайник. Служило е като кука-шифт да заключи скобата. Закопчалките поддържат книгата затворена, за да я предпазват от прах и паразити. Подобни закопчалки се срещат най-често през Х-ХІ в.

Писалото или още както се нарича – „стило“, представлява шилообразно тяло с кръгло сечение и изострен в долната част връх, която в горния си край се разширява трапецовидно и е оформено плоско като лопатка. С острата част се пише върху върху навосъчена дъска, а с плоската се изтрива написаното. Сходни по форма и размери писала – стилуси са откривани в големите културно-религиозни центрове и в провинциални крепости в България.

Експонатите са измежду редките паметници, свързани с книжовната култура в Габровския край, и са важни свидетелства за степента на грамотност и развитието на образованието през средновековната епоха.

plakat_batoshevo_848x1200