НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “СТАРОПЛАНИНСКИЯТ РЕГИОН В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ”, 6-7 октомври 2016 г.

На 6 и 7 октомври 2016 г. РИМ – Габрово, съвместно с ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, проведе третата научна конференция с международно участие на тема “Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”. Научен ръководител на форума беше проф. д-р Петко Петков от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

В последния ден на научния форум проф. д-р Петко Петков представи т. 3 (2015 г.) от „Известия на Регионален исторически музей – Габрово“, в които са намерили място статиите на редица учени от България и чужбина и е отразена дейността на музея за 2015-2016 г.