Служители на РИМ – Габрово взеха участие в майсторски клас „Дигитална трансформация в музеите: сбирките като данни“

В периода 14-15 юли 2022 година служители на Регионален исторически музей – Габрово взеха участие в майсторски клас „Дигитална трансформация в музеите: сбирките като данни“. Събитието бе организирано от Музей на народните и художествените занаяти и приложните изкуства – Троян в партньорство с Лаборатория по музеология към Йонийския университет, Корфу, Гърция, проект DISTILL, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Europeana Research Community.

Обучители в майсторския клас бяха доц. д-р Милена Добрева, СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. Георгиус Папайоану, Йонийски университет, Гърция.

Целта на майсторския клас бе да запознае музейните специалисти с последните тенденции в областта на дигиталната трансформация и трансформацията на цифрово съдържание в данни. Лекторите нагледно илюстрираха, как музеите могат да взимат решения за развитието си в областта на предлаганите услуги в дигитална среда. Бе обърнато внимание и на изграждането на образователни програми с дигитални елементи.

Участниците в курса научиха за последните развития в областта на дигиталното културно наследство в Европеана и за прилагането на някои методически и практически дейности, които подпомагат разширяването на дигиталното присъствие на музеите в глобалната мрежа.