РИМ – Габрово Ви кани на представянето на книгата „Хроника на моя живот“ с автор Божидар Карагьозов

В навечерието на 140-годишнината от създаването на първата габровска фабрика за влачене и предене на вълна, известна и до днес в града, страната и чужбина като Калпазановата фабрика, РИМ – Габрово Ви кани на представянето на книгата „Хроника на моя живот“ с автор Божидар Карагьозов.

Ръкописът е дарен на музея от неговите наследници – дъщерите Здравка и Велизара Божидарови Карагьозови и неговата съпругата му Събка Карагьозова. Решението им да споделят част от семейната си история с габровци и изследователите, ги прави достойни дарители на ХХI век за Регионален исторически музей – Габрово.

Спомените – „Хроника на моя живот“ и семейните снимки постъпиха в края на 2021 г., с уговорката да се издадат в чест на предстоящата годишнина – 140 години от откриването на фабриката (13 ноември 1882 г.).

Жестът на семейството е и израз на признателност към институцията, съхранила знамето на фабриката и бюста на Иван К. Калпазанов. Един предварителен дар и за предстоящата 140-годишнина на музея (11 май 2023 г.), две значими за Габрово събития на модерното време – първата фабрика и първият музей, които са знакови за развитието на съвременния град.

В книгата няма да откриете сведения за икономическото развитие на габровската вълненотекстилна индустрията, тук липсват цифри и количествени измерения. В нея ще се запознаете с човешките черти на личности – двигатели на индустриалният прогрес в Габрово и България.

Започната през 1982 г., с прекъсвания Божидар я̀ пише до 2000 г. В продължение на 18 години той възстановява своите спомени и впечатления от детството, юношеството и младежките си години.

Божидар Карагьозов

Като приложения към „Хрониката“ са родословното дърво на потомците на Иван Колчев Калпазанов, историята на с. Калпазаните (дн. Борики, кв. на Габрово) с автор Георги Колев и родословието на Палаузовия род.

Сем. Карагьозови. От ляво на дясно Кольо, Венка Иванка, Вела и баща им Васил. 1905 г.

С издаването на „Хрониката“ РИМ – Габрово изпълнява част от основните цели на музея – да популяризира и утвърждава видните личности с историческо значение за града. Да се знае и помни кои са първостроителите на индустриално Габрово през ХIX в. – мъжете от фамилиите Калпазанови и Карагьозови. Тези, които полагат основите на вълненотекстилната индустрия в града, индустрия достигнала до световните пазари с марката „Финтекс“ сто години след 1882 г., индустрия от която днес няма и следа….

Сем. Карагьозови. Здравка, Кольо, Васил и Божидар. 1939 г.