Известия на Регионален исторически музей – Габрово, том III

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Доклади от Втората научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“

Габрово, 8-9 октомври 2015 г.

 

Живко Жеков  
Хемус в трако-македонскитс конфликти V – II в. пр. Хр. 11

Богдан Андреев  
Тракийското светилище при с. Горнова могила 24

Момчил Младенов  
Старопланинският регион и византийско-печенежките отношения през втората половина на XI век 32

Янко Христов  
За част от сведенията в документ № 48 от Ponemata Diaphora 46

Атанаска Стамболийска  
Влашко население в Търновска каза през XVI век 54

Даниела Цонева  
„Писахме да се знае…“ За приписките върху старопечатни книги от фонда на РИМ – Габрово като културно-историческо наследство 63

Теодор Тончев  
Административният статут на Ловеч от втората половина на XVII до първата половина на XIX век 84

Тянка Минчева  
Константин Арабаджиев от село Арбанаси полага основите на българското образование във Варна 104

Петко Cm. Петков  
Капитан Георги Мамарчев и първата проява на националноосвободителното движение през XIX век 117

Ивайло Найденов  
Старопланинският регион в обсега на дейност на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.) 130

Александър Златанов  
Църквата „Св. Богородица“ в Карлово през Възраждането 147

Теменуга Георгиева  
За европейския вкус на един възрожденски търговец от Велико Търново 163

Надя Тошмакова  
Стара планина – люлка на първите обществени библиотеки 178

Георги Василев  
Зараждане на театралната дейност във Великотърновския регион 1870 г. Театърът на Бачо Киро 184

Даниела Вичкова  
Дейци на Българското централно благотворително общество (БЦБО) от Габрово 196

Драгомир Георгиев  
Българи – „балканджии“, учили в руски военно-медицински училища и академии – участници в сръбско-турската и руско-турската войни (1876 – 1878 г.) 208

Ивета Миленова  
„Родих се да живея в бури…“ Мара Белчева и Севлиево – роден дом и поетичен спомен 223

Иванка Делева  
Бургас в съдбата на няколко котленци на прага на XX век 232

Милена Маринова  
Чествания в памет на загиналите през Априлското въстание (1876 г.) четници в село Мусина (Великотърновско) от края на XIX до началото на XXI век 244

Людмил Малев  
Църковна, социална, благотворителна и просветна дейност в Габрово и региона през 30-те и 40-те години на XX век (организация и форми) 248

Иван Постомпиров  
Развитие на габровския памукотекстил след национализацията (1947-1989 г.) 258

Маргарита Карамихова  
Празникът на градинарската чорба в Златарица – политика на локалното, националното и транс-граничното 267

Васил Марков  
Уникални изображения от възрожденското изкуство в Централна Стара планина 288

Жана Пенчева  
Чудотворните икони и поклонничеството в старопланинските манастири през Възраждането 298

Камен Дончев  
Договори, имащи за предмет човешки труд в планинските райони на Северозападна България 312

Миглена Петкова  
Варианти за възраждане на оброчната традиция във Великотърновския регион 319

Петко Христов  
Селищни празници и жизнен цикъл (сборовете в Централна Стара планина) 333

Дejaн Kpcmиħ  
Брендирање регионалних идентитета торлаци у културном туризму Северозападне Бугарске и Источне Cpбиje 341

Надя Тошмакова  
Фестивалът „От Дунав до Балкана“ – опит да се съхрани фолклорната традиция 379

Соня Средкова  
Трявна и тревненци (Според архива на ЕИМ) 389

Надежда Ботева  
Пеньо Пенев в спомените на съучениците си от Севлиевската гимназия (По повод 85 години от рождението на поета) 399

Анюта Каменова-Борин  
Чипровци – място за културен туризъм 410

Татяна Цанкова, Венета Георгиева-Козарева  
Петима големи в музея „Дом на хумора и сатирата“ (Пометни граждани на Габрово с принос за смехотворната му история) 420

Ивелина Ефтимова  
Тенденции в развитието на културния туризъм в Община Върбица 434

 

Музейна дейност

2015-2016 г.

 

Красимира Чолакова, Росен Йосифов  
Работа по проекти 451

Иван Христов  
Библиотеката на Регионален исторически музей – Габрово 453

Ива Христова-Йонкова, Карина Русчева  
„Лятната академия“ – музеят и училището ръка за ръка – вчера, днес и утре 458

Николета Маринова, Иван Христов  
Участие на Регионален исторически музей – Габрово в Първия национален панаир на музейната книга 471