160 години Габрово град
1963 година

Пуснат в експлоатация първият телевизионен ретранслатор в Габрово – в м. Петкова нива

The television transmitter in Petkova niva place, the first television transmitter in Gabrovo commissioned

Введён в эксплуатацию первый телевизионный ретранслятор в Габрово – в местности „Петкова нива“