160 години Габрово град
1964 година

1. Открита къща-музей „Митко Палаузов”, 31 март

“Mitko Palauzov” memorial house, opened in March 31st

Открыт дом-музей „Митко Палаузов”, 31 марта

 

2. Откриване на Архитектурно-исторически резерват в с. Боженци, 6 септември

Opening of Architectural historical Reserve in Bozhentsi village, September 6st

Открытие Архитектурно-исторического резервата в селе Боженци, 6 сентября

 

3. Откриване на Етнографски парк-музей на открито „Етър”, 7 септември

Opening of the „Etar“ Ethnographic Park open air museum, September 7th

Открытие Этнографического парка-музея на открытом месте „Етыр”, 7 сентября

 


4. Открит Висш общотехнически задочен институт, от 1972 г. Висш машинно-електротехнически институт, 15 септември

Higher general technical Institute for extramural studies opened in September 15th, since 1972 Higher Mechanical and Electrical Institute

Открыт Высший общетехнический институт заочной формы обучения, с 1972 г. Высший машинно-электротехнический институт, 15 сентября