160 години Габрово град
1883 година

1. Устав на Благодетелно дружество „Червен кръст”, основано на 1 ноември в Дечковата къща, второто в България

A Statute of “The Red Cross” Charitable Society, founded in November 1st at Dechko’s house, the second in Bulgaria

Устав Благодетельного общества „Красного креста”, основанного 1 ноября в Дечковом доме, второго в Болгарии

 

2. Протокол от заседание на Учителския съвет при Габровската гимназия за основаване на Археологическо дружество и откриване на „Априловски музей”, с което се поставя началото на музейното дело в Габрово

A minutes of the meeting of Teachers’ Council in Gabrovo’s High School, for founding of Archaeological Society and opening of “Aprilovski” Museum, which was the beginning of the museum scientific achievement in Gabrovo

Протокол заседания Совета учителей в Габровской гимназии для учреждения Археологического общества и открытия „Априловского музея”, который стал началом музейного дела в Габрове

 

3. Построен Грънчарският мост на р. Синкевица

Potter’s bridge was built over river Sinkevitsa

Построенный Гончарный мост на реке Синкевица