160 години Габрово град
1882 година

1. „Иван Калпазанов – фабрика за текстилни изделия” АД, открита на 13-14 ноември, първата в Княжество България

“Ivan Kalpazanov textiles factory” JSC, opened in November 13th–14th, the first in the Principality of Bulgaria

АО „Иван Калпазанов – фабрика текстильных изделий”, открытая с 13 по 14 ноября, первой в Княжестве Болгарии

 

2. Иван Колчев Калпазанов (1835 – 1889), индустриалец и общественик

Ivan Kolchev Kalpazanov (1835 – 1889), industrialist and public figure

Иван Колчев Калпазанов (1835 – 1889), промышленник и общественный деятель

 

3. Знаме на Първа княжеска придворна фабрика „Иван К. Калпазанов”

A flag of First princely court factory “Ivan K. Kalpazanov”

Флаг Первой княжеской придворной фабрики „Иван К. Калпазанов”