Фотоконкурс за любители „Габрово през Вашия поглед“

По случай 160-годишнината от обявяването на Габрово за град, Регионален исторически музей започна онлайн представяне на изданието „155 години Габрово град – илюстрована хроника“. За да продължи визуалната градска история и през следващия период, РИМ – Габрово организира фотоконкурс „Габрово през Вашия поглед“ за любители.

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, 2015 г.

Снимките трябва да бъдат от периода 2016-2020 г. Всеки автор може да участва с неограничен брой снимки. Те трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратко описание на мястото, ситуацията и историята на снимката. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10 MB.

Поречието на р. Янтра северно м. Игото, 2015 г.

Конкурсът се открива на 3 април 2020 г. и приключва на 3 декември 2020 г. Снимките може да изпращате на адрес museum_gabrovo@abv.bg. Победителите ще получат Първа, Втора и Трета награда и творбите им ще бъдат публикувани на музейния сайт. Чрез изпратените фотографии ще бъде продължен илюстрования летопис на Габрово до юбилейната 160-та година от обявяването му за град, включително.