160 години Габрово град
1860 година

 

През 1860 година Габрово се администрира като самостоятелна „каза“ (околия). Селището е обявено за град с около 7000 души население и околийски център с около 45000 души население.

Приписката за обявяване на Габрово за град е направена на 4 май 1860 г. (стар стил) в старопечатната книга „Пролог за юни-август” от Неофит Георгиев, йеромонах в Соколския манастир. Самата книга е отпечатана в Москва през 1764 година и се съхранява в храм „Успение на Пресвета Богородица“ в Габрово.