Регионален исторически музей – Габрово преустановява приемането на посетители и провеждането на занимания с деца и ученици

 

На основание заповед №РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед №РД-01-66/08-03.2020 г. на директора на Регионалната здравна инспекция – Габрово, във връзка с потвърдените положителни проби на лица, носители на коронавирус на територията на Габрово и необходимостта от прилагане на мерки за ограничаване разпространението на вируса, до второ нареждане се отменят всички събития, планирани от Регионален исторически музей – Габрово.

Музеят преустановява приемането на посетители и провеждането на занимания с деца и ученици.