РИМ – Габрово представи резултатите от проект „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“

На 19 септември в Дечковата къща бяха представени резултатите от проекта на Регионален исторически музей – Габрово „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“, реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Проектът имаше за цел, използвайки възможностите на дигиталните технологии, да оживи постоянната експозиция „Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век“ в Дечковата къща като представи по-голяма част от експонатите в действие и по този начин помогне на младите посетители да осмислят функционалното им предназначение.

В изпълнение на проекта бяха осъществени два вида заснемане: с 360-градусова камера, като дигиталното съдържание е предназначено за възприемане с очила за виртуална реалност и с кинокамера, което ще бъде използвано за популяризиране на музейния обект на образователни, туристически и културни форуми.

За провеждане на занимания с ученици, с цел затвърждаване на наученото по време на посещението и развиване на тяхното въображение и творчески възможности, беше създадено образователно помагало, в което децата да работят по време на занятието в музея или в училище, да го допълват и ползват като полезен източник на информация.

Партньори на Регионален исторически музей – Габрово в реализиране на дейностите бяха: Средно училище „Райчо Каролев“, Драматичен театър „Рачо Стоянов“ и музикална школа „Весела“.

Заснемането на филмите беше осъществено от Емил Михов, Десислава и Вълко Пингелови.