Представяне на резултатите от проект „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“

 

Не 19 септември от 16.00 ч. в Дечкова къща ще бъдат представени резултатите от проекта на Регионален исторически музей – Габрово „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“, реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.