Ученици от СУ „Райчо Каролев“ посетиха изложба „Ръкописи и книжовна традиция“

На 23.11.2017 г., ученици от Средно училище „Райчо Каролев“ посетиха изложба „Ръкописи и книжовна традиция“ в Регионален исторически музей – Габрово в рамките на извънкласните дейности по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Те разгледаха с интерес експонираните ръкописи и старопечатни книги от периода XIV – XIX век, написани на старобългарски, църковнославянски, арабски и иврит, които са свидетелство на търговското и културно общуване на Габрово с европейския свят и се запознаха с интересни факти от биографията на народните будители от Габровския край, съдействали за поддържането на народното самосъзнание.

Учениците имаха възможността да видят и единственият известен досега препис на “История во кратце о болгарском народе славенском”, комплектуван в Сборник с различно съдържание. Оригиналът, написан преди 225 години от габровецът йеросхимонах Спиридон, днес се съхранява в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.