Игра-пъзел „Открий съкровището“, 24 ноември 2017 г.

На 24.11.2017 година ученици от V и VI клас от Средно училище „Отец Паисий“ посетиха Регионален исторически музей – Габрово и взеха участие в играта-пъзел „Открий съкровището“. Посещението бе организирано в рамките на извънкласните дейности по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Малките гости разгледаха постоянна експозиция „Габрово и габровци“ и се запознаха със стопанското и културно минало на нашия град, след което видяха и експозицията, посветена на късноантичното селище в м. Градище. Благодарение на наученото по време на обиколката в музея, те успешно разрешиха загадката на скритото съкровище, от което всяко дете получи част за спомен.