Изложба „Д-р Петър Цончев – историограф и дарител на Габрово“, посветена на 150 години от рождението му

Изложба „Д-р Петър Цончев – историограф и дарител на Габрово“ ще бъде открита на 8 ноември 2017 г. от 17 ч. в сградата на РИМ – Габрово на ул. „Николаевска“ 10. Тя се осъществява съвместно от РИМ – Габрово, РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово и отдел „Държавен архив” – Габрово, и е посветена на 150 години от рождението му.

Изложбата проследява жизненият и творчески път на д-р Петър Цончев, като лекар, учител, общественик, дарител и историограф на Габрово, в снимки, документи и печатни издания, предоставени от трите институции.

Представени са снимки на д-р Петър Цончев, Цончо Пенчев – баща, съпругата му Стоянка (по баща Ив. Калпазанова), колеги, семейни приятели, на Габровската дружба в София, от полагане основния камък на физкултурния салон с музей към Априловската гимназия, както маслен портрет на д-р Цончев от 1926 г. на художника П. Василев.

Сред документите интерес представляват: Книга на дарителите на Историографическото дружество от 1920 г.; приписка на Петър Цончев като дете, за събитията по време на Руско-турската освободителна война през 1877 г. върху старопечатна книга, съхранявана в РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово; акт за дарение от Стоянка д-р Петър Цончева за гимнастически салон и музей при Априловската гимназия (1937 г.); автобиография, написана по молба на Габровската дружба в София (1938 г.); обръщение на д-р П. Цончев към избирателите от Габровска околия (1911 г.); протокол за възобновяване на Дружбата в София (1926 г.); писмо от акад. Никола Михов до Илия Габровски от Габрово с мнение за дейността и заслугите на д-р Цончев (1959 г.) и др.

От печатните издания се представят първите издания на двете монографии на д-р Петър Цончев, като „Из стопанското минало на Габрово“ е с ръкописни бележки от автора, както и самостоятелно издадените: „Навеяни мисли върху текстилната индустрия у нас” (1909 г.), „Цанко Христов Дюстабанов : По случай 50-год. от неговото обесване” (1926 г.), „Железарската индустрия в Габровско” (1926 г.) и др.

На откриването на изложбата ще бъде представено фототипното издание на монографичните изследвания на д-р Петър Цончев – „Из стопанското минало на Габрово“ и „Из общественото и културно минало на Габрово“, чието публикуване е осъществено от Регионален исторически музей – Габрово и Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“.

Изложбата ще бъде отворена за посещение до 30 декември 2017 г.