Културен календар за месец НОЕМВРИ 2017 г.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 г.

izlojbi_2017

НОЕМВРИ
01.11. Постоянна експозиция „Габрово и габровци” – ул. „Николаевска” №10.
01.11. Постоянна експозиция „Градски бит от края на ХІХ в. до 40-те години на ХХ в.” – Дечкова къща.
01.11. – 30.11. Изложба „Ръкописи и книжовна традиция“, посветена на 1 ноември и и 225 години от написването на „История во кратце“ на йеросхимонах Спиридон“ – ул. „Николаевска” № 10.
08.11. – 30.11. (от 17:00 часа) Изложба „Д-р Петър Цончев – историограф и дарител на Габрово“, посветена на 150 години от рождението му (съвместно с ДА – Габрово и Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“) – ул. „Николаевска” №10.
08.11. (от 17:00 часа) Представяне на фототипно издание на Монографични изследвания „Из стопанското минало на Габрово“, том I и том II с автор д-р Петър Цончев – ул. „Николаевска” №10.
01.11. – 30.11. Изложба „Св. Петка” по случай духовния празник на гр. Габрово /съвместно с Детска школа „Енкаустика“/ – Дечкова къща.
01.11. – 30.11. Ателие за приложна работа „Сръчни ръчички“.
01.11. – 30.11. Игра-пъзел „Открий съкровището” в РИМ – Габрово.
01.11. Културна ценност за месец ноември в РИМ – Габрово – Монографиите на д-р П. Цончев за Габрово.
01.11. Витрина на РИМ – Габрово в МОЛ Габрово – 150 години от рождението на д-р П. Цончев, историографът на Габрово.

 

За актуална информация: РИМ – Габрово
Тел.: 066 / 809 767
Ел. поща: museum_gabrovo@abv.bg