Игра „Открий съкровището“ – 02 май 2017 г.

На 02 май 2017 г. ученици от IV клас при Основно училище „Ран Босилек“ посетиха Регионален исторически музей – Габрово в рамките на извънкласните дейности по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и взеха участие в играта-пъзел „Открий съкровището“.

Учениците разгледаха с голям интерес експозиция „Габрово и габровци“ и взеха активно участие в намирането и подреждането на отделните части от историческия пъзел, който ги отведе до скритото банкерското съкровище, от което всеки получи парче за спомен.