РИМ – Габрово взе участие в XV-та Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“

Регионален исторически музей – Габрово взе участие в XV-та Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“ на тема „Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческо наследство“, която бе проведена в периода 17-18 ноември 2016 г. в Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ гр. Велико Търново, под патронажа на министерство на културата. Организатори на събитието бяха ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ и Асоциация на университетските библиотеки.

РИМ – Габрово бе представен от Георги Димитров, администратор на информационни системи в музея, който изнесе доклад на тема „Представяне на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“, реализиран в периода 2015-2016 г. по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ с финансовата помощ на Европейското икономическо пространство. Участници и гости имаха възможността да се запознаят с целите на проекта и постигнатите резултати, с възможностите на специализираната техника в изградените Центрове за дигитализация на културното наследство в РИМ – Габрово и РБ „Априлов-Палаузов“ и със системата e-Lib/i-Lib за въвеждане на библиографско описание и представяне на дигитализирани културни ценности в интернет.