Обучение „Разширяване на достъпа до културно наследство. Осигуряване на интелектуална и физическа достъпност на “

В периода 12-14 май 2016 г. на територията на Регионален исторически музей – Габрово се проведе обучение на тема „Разширяване на достъпа до културно наследство. Осигуряване на интелектуална и физическа достъпност на посетители с допълнителни (специфични) потребности“. Обучението бе организирано от Министерство на културата за служители от музеите в северна България с гост лектори Весела Кондакова, Анна Янина и д-р Иван Янев.

По време на тридневния курс бяха разгледани следните теми: „Възможности за финансиране на проекти по програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз“, „Измерения на достъпността до културното наследство и ценности за посетители със специфични потребности“, „Подобряване на достъпността – успешни практики и добри решения за осигуряване на интелектуална и физическа достъпност до културното наследство и ценности“ и „Ефективна комуникация и работа с посетители със специфични потребности – насоки за работещи с публики“. Освен лекциите, бяха решавани и практически задачи в музейна среда.

Обучението беше много полезно за повишаване професионалната компетентност на участниците за работа с посетители със специфични потребности.