Посещение на туроператорски фирми в Дечкова Къща

На 11.05.2016 г. Дечковата къща беше посетена от различни туроператори от цялата страна. Целта на посещението е съвместна работа в бъдеще и популяризиране на туризма в Габрово.