Отчети за 2022 г.

 

Отчети за м. ЯНУАРИ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 3,93 МВ

 

Отчети за м. ФЕВРУАРИ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,33 МВ

 

Отчети за м. МАРТ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,43 МВ

 

Отчети за м. АПРИЛ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 6,28 МВ

 

Отчети за м. МАЙ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,64 МВ

 

Отчети за м. ЮНИ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,67 МВ

 

Отчети за м. ЮЛИ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 14.09.2022 г. 4,95 МВ

 

Отчети за м. АВГУСТ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 14.09.2022 г. 5,11 МВ

 

Отчети за м. СЕПТЕМВРИ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 26.10.2022 г. 4,62 МВ

 

Отчети за м. ОКТОМВРИ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 14.12.2022 г. 4,50 МВ

 

Отчети за м. НОЕМВРИ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 14.12.2022 г. 4,68 МВ

 

Отчети за м. ДЕКЕМВРИ 2022 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 17.01.2023 г. 4,72 МВ