Отчети за 2021 г.

 

Отчети за м. ЯНУАРИ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 2,83 МВ

 

Отчети за м. ФЕВРУАРИ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 3,91 МВ

 

Отчети за м. МАРТ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 5,90 МВ

 

Отчети за м. АПРИЛ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 5,77 МВ

 

Отчети за м. МАЙ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,24 МВ

 

Отчети за м. ЮНИ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 6,31 МВ

 

Отчети за м. ЮЛИ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,44 МВ

 

Отчети за м. АВГУСТ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,56 МВ

 

Отчети за м. СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,44 МВ

 

Отчети за м. ОКТОМВРИ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 3,18 МВ

 

Отчети за м. НОЕМВРИ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,55 МВ

 

Отчети за м. ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,63 МВ