Музеен обект „Дечкова къща“ с временно ограничен достъп за посетители

Във връзка с Националната научна конференция „Стопанската култура на българите и примерът на габровци през ХІХ –ХХІ век“, която ще се проведе на 28 и 29 април 2022 г. в музеен обект „Дечкова къща“, временно ще бъде ограничен достъпът на посетители в експозицията „Градски бит от края на XIX до 40-те години на XX век“ за следните дати и часове:

26 април – от 12.30 до 15.00 часа

27 април – след 16 часа

28 април – за целия ден

29 април – до 15 часа