Завърши Националната научна конференция „СТОПАНСКАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИТЕ И ПРИМЕРЪТ НА ГАБРОВЦИ ПРЕЗ ХІХ –ХХІ ВЕК“, организирана от РИМ – Габрово и Институтът за исторически изследвания при БАН

На 28 и 29 април 2022 г. в Музеен обект „Дечкова къща“ се проведе Национална научна конференция на тема „СТОПАНСКАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИТЕ И ПРИМЕРЪТ НА ГАБРОВЦИ ПРЕЗ ХІХ –ХХІ ВЕК“, организирана от Регионален исторически музей – Габрово и Институтът за исторически изследвания при БАН. Научен ръководител на форума беше проф. д-р Илияна Марчева от ИИстИ към БАН.

Това е четвъртата след конференциите, проведени през 2006, 2013 и 2018 г. на стопанска тематика, представящи тенденциите в изследванията за развитието на Габрово и региона в контекста на цялостното развитие на България.

Участие взеха изследователи от БАН, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, колеги от музеите в Габрово, Трявна, Благоевград, Варна, Кюстендил, Горна Оряховица, Казанлък, Провадия, Панагюрище, Хасково от Държавните архиви в Стара Загора и Монтана. Тематичните полета, към които бяха насочени научните им търсения бяха: историята на индустриалното и занаятчийско производство: предприятия, технологии, контакти; институциите и стопанското развитие на България и ролята на държавата; стопанското развитие в кризисни времена – предизвикателствата и постиженията; българският предприемач: исторически профили в миналото и днес; историческата памет и мястото на музеите с техните фондове и експозиции.

Представените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в пореден том „Известия“ на РИМ – Габрово.

Съобщение за конференцията: saobshtenie_konferenzia_gabrovo.pdf