Изложба „130 години история“

130-e1369140903330

На 9 май 2013 г. в Регионален исторически музей – Габрово беше открита изложба „130 години история”, посветена на 130 години история на музейното дело в Габрово. Официални гости на тържеството бяха Николай Сираков – Председател на общинския съвет, който поздрави екипа на музея с кратко слово и Неделчо Търкаланов – Заместник областен управител.

Програмата започна с произведения на пиано – Моцарт и Любомир Пипков, изпълнени от Петър Чернокожев – ученик на Елена Назърова – директор на НЧ „Априлов – Палаузов 1861”.

Директорът на музея – Красимира Чолакова връчи свидетелства за принос на музейни работници и като на всеки юбилей официално бе разрязана торта „130 години музейно дело” от Красимира Чолакова и Николай Сираков.

Екипът, реализирал изложбата – Добромир Търновски и Ивилина Методиева-Цанева също беше представен.

Изложбата „130 години история” е само по себе си история за историята. Чрез оригинални снимки и документи е проследено развитието на музейното дело в Габровско от първият музей – този при Априловската гимназия през дейността на Историографическо дружество „Габрово” и последващите институции. Показани са препятствията, през които преминава събирането на габровската история. Жалони в тези процеси са създаването на Габровски народен музей като държавен през 1949 г. и прерастването му в Окръжен исторически музей през 1960 г. Габровският музей е създател на редица други културни институти, които днес заемат осезаемо място в културния живот на града ни, а и в национален мащаб. През 1962 г. е създадена Художествена галерия като отдел към Окръжен исторически музей в т.нар. Карагьозова къща. През 1964 г. са създадени Етнографски парк-музей на българските занаяти при с. Етър и Архитектурно-исторически резерват „Боженци”. По повод 100 години от откриването на Държавната мъжка гимназия, отдел „Образование” към ОИМ открива постоянна изложба „Просветно дело в Габрово” в ПГ „В.Е. Априлов”, което поставя основите на по-късния Народен музей на образованието. Окрупняването на културните институти води до образуването през 1982 г. на Дирекция „КИН”, която организира и ръководи културните институти в Габровски окръг. Особено осезаема е ролята на Габровския музей в археологическите проучвания на района, които дават единствените сведения за античното и средновековно минало на тези земи. През дългата си история музеят сменя много пъти името си: Музей при Априловската гимназия, Музей при Историографическо дружество „Габрово”, Габровски градски народен музей, Окръжен исторически музей, Исторически музей – Габрово, Регионален исторически музей – Габрово, но винаги е бил институцията, която събира, съхранява и популяризира габровската история, Музеят на Габрово и габровци. Много са имената на хората, свързали житейската си съдба с музея и дали своя принос за развитието му:  Райчо Каролев, д-р Петър Цончев, пръв председател на основаното през 1920 г. Историографическо дружество „Габрово”; Еким Андрейчин, пръв уредник на музея при Историографическо дружество „Габрово”, Илия Габровски, уредник на музея при Историографическо дружество „Габрово”, Зора Табакова, уредник на музея при Историографическо дружество „Габрово”, Ганка Рибарева, пръв уредник на Габровски градски народен музей, доц. Д-р Цоньо Петров, пръв директор на Окръжен исторически музей; дългогодишните уредници при Исторически музей – Габрово – Мария-Тоска Стефанова, Кина Койчева, Димо Тодоров, Диана Станева, Лиляна Нанева, Вела Лазарова и много други. Изложба е посветена и на тяхното дело, защото историята се прави от хората и се помни от хората.