Културна ценност на месеца – юни 2013 г.

plakat_657x960

Културна ценност за месец ЮНИ 2013 г. е едно рядко издание от 1934 г. – „Книга на габровската индустрия”. В 80 отделни статии за съществувалите тогава по-големи габровски фабрики, се проследява развитието на индустрията в града ни след освобождението. Богато илюстрирана с над 100 снимки на фабрични сгради, портрети на водещите наши промишленици, над 120 реклами на тяхната продукция, тази книга се явява първият сериозен опит за показване силата и мощта на габровската индустрия и нейното уникално място в българската икономика от края на ХІХ – първата половина на ХХ в. Необикновеното място на Габрово в развоя на нашата индустриализация е добре оценено още от съвременниците и прието като национална гордост. Това е и основната цел на изданието както пише и в първият предговор към книгата „…Съюзът на Габровските промишленици в желанието си да даде ясна представа за развоя на габровската промишленост, реши да издаде „Алманах на габровската промишленост”, който да разкрие трудните пътища, през които е минал габровецът за да създаде една национална индустрия, гордост не само за града ни, но и за целия български народ .”