Ученици от ОУ „Иван Вазов“ – Габрово посетиха музеен обект „Дечкова къща“

Вълнуващо пътешествие в началото на ХХ век направиха днес учениците от ОУ „Иван Вазов“ – Габрово. Спазвайки противоепидемичните мерки, те разгледаха постоянната експозиция „Градски бит от края на XIX век до 40-те години на ХХ век” и видяха как съвременните технологии могат да помогнат на младите хора по-лесно да разберат миналото. На тръгване групата получи подарък – образователното помагало, създадено по проекта на Регионален исторически музей – Габрово „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“.

Посещението в Дечковата къща е финансирано от Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда.