160 години Габрово град
1958 година

1. Откриване на училище „Митко Палаузов” (дн. „Иван Вазов”), ноември

Opening of “Mitko Palauzov” school (now “Ivan Vazov”), November

Открытие школы „Митко Палаузов” (сегодня „Иван Вазов”), ноябрь

 

2. Почивна станция „Люляците”, открита на 31 август

“Liuliacite” holiday house opened in August 31st

Дом отдыха „Люляците”, открыт 31 августа

 

3. Открита новата експозиция на Народния общ музей в Габрово

The new exposition of the People’s general historical museum in Gabrovo was opened

Открыта новая экспозиция Народного общеисторического музея в Габрово