160 години Габрово град
1918 година

1. Цвятко Мичковец, кмет на Габрово (15 април 1918 – декември 1919)

Tsvyatko Michkovets, Mayor of Gabrovo (April 15th, 1918-December 1919)

Цвятко Мичковец, мэр Габрово (15 апреля 1918 – декабря 1919)

 

2. Габровецът генерал-лейтенант Иван Цонев Луков (1871-1926), командващ Втора армия и началник-щаб на Действащата армия в Първата световна война

Gabrovian Lieutenant general Ivan Tsonev Lukov (1871-1926), commander of the Second Army and Chief of Staff of the Army in World War I.

Габровец генерал-лейтенант Иван Цонев Луков (1871-1926), командир Второй армией и Начальник штаба армии в Первой мировой войне

 

3. Възпоменателен медал за Първата световна война на габровеца Кольо Конкилев

A commemorative Medal for World War I of Gabrovian Kolyo Konkilev

Памятная медаль за Первую мировою войну габровца Кольо Конкилева

 

4. Трофейна казашка шашка с вензел на император Николай ІІ

A trophy Cossack saber with the monogram of Emperor Nicholas II

Трофейная казачья шашка с вензелем императора Николая ІІ

 

5. Устав на безименното АД „Индустриална банка”, открита в Бобчевата къща

A Statute of the Industrial Bank S.A. opened in Bobchev’s house

Устав ААО „Индустриального банка”, открытое в доме Бобчевых