160 години Габрово град
1914 година

Основана фабрика за кожени изделия „Рачев и Радев”

“Rachev and Radev” leather factory, found in Gabrovo

Основана фабрика кожевенных изделий „Рачев и Радев”