160 години Габрово град
1884 година

1. Христо Конкилев, кмет на Габрово (25 април 1884 – 16 август 1884; 28 октомври 1894 – ноември 1896; 6 октомври 1902 – 2 декември 1905)

Hristo Konkilev, Mayor of Gabrovo (April 25th, 1884 – August 16th, 1884; October 28th, 1894 – November 1896, October 6th 1902 – December 2nd, 1905)

Христо Конкилев, мэр Габрово (25 апреля 1884 – 16 августа 1884; 28 октября 1894 – ноября 1896; 6 октября 1902 – 2 декабря 1905)

 

2. Паметникът на Капитан дядо Никола, открит на 1 август, първият паметник, свързан с национално-освободителните борби в Габрово

The monument of Captain Grandfather Nikola opened in August 1st, the first monument connected to the struggle for national liberation in Gabrovo

Памятник Капитану деду Николе открытый 1 августа, первый памятник связан с национально-освободительной борьбой в Габрове

 

3. Първа английска камгарна предачна фабрика “Александър”, втората фабрика в Габрово, открита на Димитровден

First English worsted knitting factory “Alexander”, the second factory in Gabrovo, opened in St. Demetrius’s Day.

Первая английская камвольно-прядильная фабрика “Александр”, вторая фабрика в Габрово, открыта в день святого Дмитрия

 

4. Първата снимка на Конашкия мост

The first picture of the Konashkiya Bridge

Первое фото Конашкого моста