Важно съобщение за желаещите да посетят музеен обект Дечкова къща

На вниманието на всички, които днес са планирали посещение в музеен обект Дечкова къща – Габрово!

Във връзка със заснемането на филм по проект „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“ на Регионален исторически музей – Габрово, реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Ви информираме, че на 17 юли 2019 г. след 12.00 ч. достъпът до Дечковата къща ще бъде ограничен.

Какво се е получило от днешните снимки ще може да видите в края на месец септември тази година с помощта на очила за виртуална реалност.

В резултат на проекта Регионален исторически музей – Габрово ще може да се похвали с нова, не само за региона, а и за страната визуална атракция.