Работна среща по проект „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“

На 8 юли 2019 година, в изпълнение на проект „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“ на Регионален исторически музей – Габрово, реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата, в Музеен обект „Дечкова къща“ се проведе работна среща с участието на ръководителя на проекта Радослава Балевска – гл. уредник отдел „Работа с публики“ в РИМ – Габрово и екип от партниращата институция – Средно училище „Райчо Каролев“ – Габрово.

Преподаватели по история и цивилизация, български език и литература, изобразително изкуство и ученици от V, VI и VII клас, разгледаха постоянната експозиция „Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век“, след което ръководителят на проекта представи работен вариант на визията и съдържателната част на образователно помагалото. Децата и преподавателите приеха предложеното съдържание и обсъдиха различни варианти на занимателни задачи, които да предложат като своя страница в изданието.

Регионален исторически музей – Габрово благодари на децата и учителите, че отделиха време, макар и в лятна ваканция, и се отзоваха на поканата! С нетърпение очакваме предложенията ви.