Тематична екскурзия в РИМ – Габрово по проект на Община Габрово – „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в Община Габрово“

На 17 юни 2019 г. за втора година Регионален исторически музей – Габрово посрещна децата от Подготвителните групи на 10-те Детски градини в града и техните бази. Посещението е част от Дейност №7 – „Съвместни изяви между деца от различни етноси“, от двугодишния проект на Община Габрово – „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в Община Габрово“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дейностите по съответния проект са насочени към равнопоставеност на малчуганите в групите за предучилищна подготовка във всички детски градини в общината. Партньори са ДГ „Ран Босилек“ и център „Амалипе“. Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ – Габрово, са външните институции, спомагащи за подобряване на образователната среда и повишаване на училищната готовност на децата.

По Проекта децата посетиха музея, чрез т.нар. тематична екскурзия. Дейността е заключителна за работата на групите. Извърши се преговаряне, чрез снимков материал на всички теми от заниманията, които служител на РИМ – Габрово е представил пред тях през изминалата годината. След това децата разгледаха експозиция на музея „Габрово и габровци“ и на място видяха оригинални предмети, част от които вече познават от заниманията. По този начин онагледиха вече усвоеното и се сдобиха с преки визуални впечатления за самата културна институция.