Културна ценност на месеца – август 2014 г.

pistolet-walther_679x960

Райко Дамянов е един от водещите български политици през 50-те и 60-те години на ХХ в. След овладяването на властта от Отечествения фронт заема редица ръководни държавни длъжности: председател е на VІ ВНС /1947-1949г./, член на Политбюро на ЦК на БКП от 1954 г., подпредседател на Министерския съвет в правителствата на Васил Коларов и Вълко Червенков и отново вицепримиер в кабинета на Антон Югов. През 1962 г. е отстранен от Политбюро и правителството от Тодор Живков. Освен като висш партиен функционер, той дава много на родния си град, като по негова инициатива и с негова подкрепа е създадена тежката машиностроителна индустрия на Габрово.

Регионален исторически музей – Габрово притежава една изключително интересна и уникална културна ценност, принадлежала на него. Това е личното оръжие на Райко Дамянов – автоматичен пистолет Валтер PPK калибър 7,65. Предаден е в музея след смъртта му през 1986 г. Производството на такъв тип пистолети са разработени от фирмата Валтер за пръв път през 1929 г. като оръжие на немската полиция. Изключително удобно за скрито носене, това оръжие взема достойно участие и в годините на Втората световна война е носено от пилоти и танкисти. След войната производството му е спряно и отново е подновено през 1950 г. във ФРГ, отново за нуждите на полицията. Най-вероятно моделът, съхраняван в РИМ – Габрово, е от този период. Това което  прави оръжието уникално, е прикрепеният към дръжката му надпис, който гласи „На Райко Дамянов за спомен от маневрите на 2.Х.1957 г. Министерство на Народната отбрана – НРБ“.