Витрина на Регионален исторически музей – Габрово в Тера Мол

От днес посетителите на Тера Мол ще имат възможност да обогатяват своите познания за историята на Габрово и региона и за културните ценности, съхранявани в Регионален исторически музей – Габрово от витрина, разположена на етаж 1 в търговския център.

Ежемесечно музеят ще предлага на габровци и гостите на града интересна и полезна информация, популяризираща местното културно-историческо наследство. Витрината за месец февруари е с тема „Вотивите и вярванията на народа в миналото“.

Терминът вотив идва от латинската дума еx voto – вричане, оброк. Сред народа са били разпространени като оброци. Те се отнасят към предметите с култово предназначение, макар и не за преките нужди на църквата. Това са метални обредни плочки, най-често сребърни, символизиращи заболяла част от тялото или желание за нещо. Поднасяни са като дар към бога с молитва и благодарност.

Регионален исторически музей – Габрово притежава колекция от този вид пластика, наброяваща 26 броя вотиви от периода на Възраждането.