РИМ – Габрово е активна страна в историческото образование на децата

На 26 юни 2018 г. Регионален исторически музей – Габрово посрещна децата от Подготвителните групи на детските градини в града. Инициативата бе в изпълнение на Дейност № 7 – „Съвместни изяви между деца от различни етноси“ от двугодишния проект на Община Габрово „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в Община Габрово“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., който стартира в края на миналата година.

Дейностите по проекта са насочени към равнопоставеност на малчуганите в групите за предучилищна подготовка във всички детски градини в града и техните бази. Партньори са Детска градина „Ран Босилек“ и център „Амалипе“. Регионален исторически музей – Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ са външни институции, спомагащи за подобряване на образователната среда и повишаване на училищната готовност на децата.

Водещ на събитието бе Николета Маринова, уредник в музея. Като представител на институцията Н. Маринова посещаваше всеки месец детските градини и техните подготвителните групи. На всяко занимание бе представяна страница от историята на града или страната. Децата се запознаваха по интересен начин с исторически личности, места и народни обичаи. Уроците бяха придружени с практически занимания, чрез които децата да развият своите творчески умения и по-лесно да усвоят наученото.

Всички участници в проекта демонстрираха придобитите през годината знания, отговаряйки на въпросите на специална викторина. Занятието продължи с участие в ателие по проект „Красотата на сокайната шевица”, който Регионален исторически музей – Габрово реализира по програма „Култура“ на Община Габрово. Възпитаниците на детските градини работиха върху детски книжки за оцветяване с мотиви от оригинални сокайни шевици, украсявали някога традиционното женско забраждане в Габрово – сокая.

В края на събитието децата разгледаха постоянна експозицията „Габрово и габровци“, в която видяха оригинални културни ценности, за които им бе разказано през изминалата година от проекта като по този начин онагледиха наученото и се сдобиха с преки визуални впечатления.

Освен обучителен и познавателен характер, работата по проекта има и обединителен елемент, чрез включването на децата от различни етноси от различни детски градини и техните бази в града.