Регионален исторически музей – Габрово – мост между минало и настояще!

На 1 и 2 юни 2018 г. в Ритуална зала “Хаджи Гьока Павлов“ – гр. Сопот се проведе Национална научна конференция на тема „Детето, децата, детството (етнокултурни аспекти)“. Нейни организатори са Къщата музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот и Центърът за Етнология и Културна антропология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Конференцията е посветена на 168 години от рождението на Иван Вазов и 83 години от създаването на Къща музей „Иван Вазов”. Целта й бе да се постигне качествено ново познание за детето и детството чрез свободна интердисциплинарна дискусия.

Форумът бе открит от директора на Къща музей „Иван Вазов“ – г-жа Борислава Петрова и проф. д.н.к. Маргарита Карамихова, а приветствено слово произнесе кметът на Община Сопот г-н Деян Дойнов. Свои доклади и презентации представиха 30 университетски преподаватели, музейни служители и учители.

В първия ден на конференцията се проследиха различни аспекти от живота на детето в миналото – с доклади на учени, подплатени с документи и исторически данни. На следващия ден специалисти от различни институции споделиха своята работа и опит с този вид публика и техните радости и трудности в тази насока.

Доклад изнесе и уредникът от РИМ – Габрово Николета Маринова, на тема „Регионален исторически музей – Габрово – мост между минало и настояще“. Той бе по повод 135-годишнината на музея. Институция с богата история в опазването и представянето на културно-историческото наследство, а от последните години и с натрупващ опит в работата с деца и юноши.

Представена бе една по-различна страна на музея, обвързвана с младата публика. Акцентира се върху работата с деца от предучилищна и училищна възраст, музейните ателиета за приложна работа, работата с доброволци, изложби, конкурси, игри и Лятна академия, по които музеят работи целогодишно.

Един от позитивните и много полезни аспекти от конференцията бе обмяната на опит между музейните служители и учителите, които работят в една насока – да зараждат и развиват родолюбие в децата и учениците. Чрез добрата организация от страна на домакините се създаде възможност за контакт между тях в името на децата.