Изложба „Спасени реликви“

В годината на Европейското културно наследство и в навечерието на 135-годишнината на музейното дело в град Габрово РИМ – Габрово представя за пръв път пред публика спасени археологически движими културни ценности. Те са отнети от иманяри и колекционери и произхождат от местната територия – Габровско и Севлиевско. Представляват монети, накити и части от облеклото и части от конска амуниция от бронз, мед, сребро и злато в различна степен на запазеност и с широки хронологични граници: VI в.пр.Хр. – XVII в. Най-ценни от тях са античните драхми и тетрадрахми от VI-II в.пр.Хр., римските сребърни монети от I-III в., златните византийски монети от VI в., пръстените с гравирани орнаменти от XIII-XVII в.

Експонираните артефакти са доказателство за богатата материална култура на региона през различните исторически епохи. Тук съществуват тракийски селищни центрове, през Античността минават важни пътни връзки от Нове за Августа Траяна и от Никополис ад Иструм за Мелта, а през Средновековието от Търново за Верея и Ловеч.

От предадените в РИМ – Габрово 98 бр. археологически движими културни ценности, в изложбата са представени 65 броя. Те ще бъдат инвентирани във фондовете на музея, подложени на консервационно-реставрационни дейности в лабораторията към РИМ, ще бъдат експонирани във временни и постоянни експозиции, публикувани в научни и популярни издания и дигитално показвани в световната уеб мрежа, представяйки пред света българското културно-историческо наследство. Така РИМ – Габрово изпълнява своята мисия, за което благодари на българските съдебни власти и Министерството на финансите.