Ученици от СУ „Райчо Каролев“ посетиха РИМ – Габрово

Днес, 15 март 2018 г. ученици от VI клас при Средно училище „Райчо Каролев“ посетиха Регионален исторически музей – Габрово в рамките на извънкласните дейности по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Шестокласниците разгледаха постоянна експозиция „Габрово и габровци“, в която проследиха историята на Габрово през вековете, запознаха се с обичаите и традициите на Габровския край и приносът на габровци към в националноосвободителните борби и развитието на индустрията в България.